Share
## https://sploitus.com/exploit?id=0B2EA860-8578-5853-85A4-F3302749F815
# Exploit-F5-CVE-2022-1388
PoC For F5 BIG-IP - bash script Exploit one Liner
# Vulnerable Versions :
BIG-IP versions 16.1.0 to 16.1.2 (Patch released)


BIG-IP versions 15.1.0 to 15.1.5 (Patch released)


BIG-IP versions 14.1.0 to 14.1.4 (Patch released)


BIG-IP versions 13.1.0 to 13.1.4 (Patch released)


BIG-IP versions 12.1.0 to 12.1.6 (End of Support)


BIG-IP versions 11.6.1 to 11.6.5 (End of Support)