Share
## https://sploitus.com/exploit?id=5372E4E5-B707-5E73-B7EA-8EC11F1B8688
# CVE-2022-47986
Aspera Faspex Pre Auth RCE

https://blog.assetnote.io/2023/02/02/pre-auth-rce-aspera-faspex/

Poc Usage:

```
python3 poc.py https://xxxxx whoami
```