Share
## https://sploitus.com/exploit?id=65583195-380B-5F46-A183-7DD135337290
# Dirty Pipe Zafiyet Kontrolü
Dirty Pipe (CVE-2022-0847) zafiyeti kontrolü 

-Test ettiğiniz sistemin zafiyet durumunu sorgulamak için direkt olarak çalıştırınız.

-Diğer kernel versiyonlarının zafiyet durum sorgusu için sona x.xx.xxx şeklinde ekleyerek çalıştırınız.