Share
## https://sploitus.com/exploit?id=BD26D8A3-1E15-5544-9902-0BB0F6788D42
## xss - cpanel(CVE-2023-29489)
- cPanel dalam versi 11.102.0.x < 11.102.0.31 / 11.106.0.x < 11.106.0.x / 11.108.0.x < 11.108.0.13 / 11.109.9999.x < 11.109.9999.116 terdedah kepada Reflected Cross-Site Scripting melalui permintaan yang dibuat khas ke ID Panggilan web apabila dipaparkan pada halaman yang error untuk cpsrvd.

## Cara Install & Run Di Linux/Termux
```
$ git clone https://github.com/ViperM4sk/cpanel-xss-177.git
$ cd cpanel-xss-177
$ pip3 install -r requirements.txt
$ python3 cpanel-xss-177.py
```
## Disclaimer
- Jangan gunakan tool ni untuk any illegal activities...saya tidak akan bertanggungjawab atas apa yg kamu lakukan dari segi undang2 dan seumpama dengannya.

## Reference
- https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-29489)https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-29489