Share
The problem in the following models : 
 
DIR-652  
DIR-615  
DIR-827  
DIR-615  
DIR-657  
DIR-825  
 
If login to web interface as "User" or "user" , and navigate to url :  
 
http://<ip>:port/wizard_wan.asp  
 
in web code page: 
 
view-source:<ip>:port/wizard_wan.asp 
 
scroll down page and bang : 
 
administrator password in plain text 
 
ports : 8080 or 8081 . 
 
 
--- 
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast. 
https://www.avast.com/antivirus